GLA 프로젝트     로또 요리사     생성 예측 보기     국가별 결과     * 스포츠 픽    
  
[ 07월 01일 시범오픈 ]
  # 로또 요리사 ? #

  # 로또 요리 하기

  # 압축 필터 효율 보기

  * 생성 예측 보기
  * 국가별 로또 결과
 
   [ 전세계 로또 사이트 ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * Magayo.com
  * 글로벌 구매사이트
  * 글로벌 로또분석#1

   
    * 저의 300 % 잘못으로 DB 해킹 당함 !
    * 해커 분이 1 등 결과를 올리신 것 입니다...
    * 최대한 빠른 시일내에 완벽한 결과로...
      
    * 저의 300 % 잘못으로 DB 해킹 당함 !
    * 해커 분이 1 등 결과를 올리신 것 입니다...
    * 최대한 빠른 시일내에 완벽한 결과로...
   
   
    * 현재 2 등 예측 시스템은 개발 중
    ## 현재 개발 중이서 결과가 변동 있음 ( 예제 )
    * GLA 목표는 월 3 ~ 5 회 1 등 입니다
   
    * 국가나 베팅 / 베팅 금액을 클릭 하시면 상세 내역이 출력 됩니다
당첨일자 국가 베팅 베팅금액 1등 2등 3등 4등 5등 no
   12-03/금 대만 x 87,100 0 0 0 0 0 67
 
   12-02/목 러시아 x 71,500 0 0 0 0 0 55
 
   12-02/목 스페인 o 81,900 0 0 0 1 8 63
 
   12-02/목 홍콩 o 85,800 0 0 0 0 0 66
 
   12-02/목 일본 o 84,500 0 0 0 0 0 65
 
   12-02/목 싱가폴 x 85,800 0 0 0 0 6 66
 
   12-02/목 크로아티아 x 84,500 0 0 0 0 1 65
 
   12-01/수 포르투갈 x 85,800 0 0 0 0 6 66
 
   12-01/수 뉴질랜드 x 84,500 0 0 0 0 0 65
 
   12-01/수 호주 x 85,800 0 0 0 0 0 66
 
   12-01/수 베트남 x 79,300 0 0 0 0 0 61
 
   12-01/수 오스트리아 o 84,500 0 0 0 0 0 65
 
   12-01/수 벨기에 o 80,600 0 0 0 0 0 62
 
   12-01/수 프랑스 o 79,300 0 0 0 0 0 61
 
   12-01/수 독일 o 96,200 0 0 0 0 2 74
 
   12-01/수 아일랜드 o 72,800 0 0 0 0 0 56
 
   12-01/수 러시아 x 59,800 0 0 0 0 0 46
 
   12-01/수 스웨덴 o 85,800 0 0 0 0 0 66
 
   12-01/수 스위스 o 84,500 0 0 0 0 5 65
 
   12-01/수 캐나다 o 49,400 0 0 0 0 1 38
 
   12-01/수 체코 x 84,500 0 0 0 0 7 65
 
   11-30/화 러시아 x 83,200 0 0 0 2 6 64
 
   11-30/화 홍콩 o 89,700 0 0 0 0 0 69
 
   11-30/화 대만 x 75,400 0 0 0 0 0 58
 
   11-29/월 프랑스 o 87,100 0 0 0 0 0 67
 
   11-29/월 호주 x 85,800 0 0 0 2 9 66
 
   11-29/월 일본 o 81,900 0 0 0 0 0 63
 
   11-29/월 싱가폴 x 85,800 0 0 0 1 8 66
 
   11-29/월 러시아 x 63,700 0 0 0 0 0 49
 
   11-28/일 오스트리아 o 83,200 0 0 0 0 6 64
 
   11-28/일 루마니아 x 85,800 0 0 0 0 0 66
 
   11-28/일 크로아티아 x 84,500 0 0 0 0 4 65
 
   11-28/일 러시아 x 87,100 0 0 0 0 4 67
 
   11-28/일 베트남 x 83,200 0 0 0 0 9 64
 
   11-28/일 체코 x 76,700 0 0 0 0 0 59
 
   11-27/토 뉴질랜드 x 88,400 0 0 0 0 0 68
 
   11-27/토 아일랜드 o 89,700 0 0 0 0 0 69
 
   11-27/토 러시아 x 79,300 0 0 0 0 0 61
 
   11-27/토 스위스 o 84,500 0 0 0 0 2 65
 
   11-27/토 포르투갈 x 65,000 0 0 0 0 0 50
 
   11-27/토 벨기에 o 85,800 0 0 0 0 6 66
 
   11-27/토 독일 o 85,800 0 0 0 0 6 66
 
   11-27/토 스페인 o 85,800 0 0 0 0 0 60
 
   11-27/토 홍콩 o 75,400 0 0 0 0 1 58
 
   11-27/토 대한민국 x 88,400 0 0 0 0 0 68
 
   11-27/토 캐나다 o 68,900 0 0 0 0 0 53
 
   11-27/토 프랑스 o 53,300 0 0 0 0 2 41
 
   11-26/금 베트남 x 81,900 0 0 0 0 7 63
 
   11-26/금 러시아 x 59,800 0 0 0 0 0 46
 
   11-26/금 대만 x 81,900 0 0 0 2 9 63
 
   11-26/금 체코 x 85,800 0 0 0 0 0 66
 
   11-25/목 홍콩 o 78,000 0 0 0 0 0 60
 
   11-25/목 일본 o 84,500 0 0 0 2 10 65
 
   11-25/목 싱가폴 x 85,800 0 0 0 0 0 66
 
   11-25/목 크로아티아 x 85,800 0 0 0 0 0 66
 
   11-25/목 러시아 x 84,500 0 0 0 0 0 65
 
   11-25/목 루마니아 x 85,800 0 0 0 0 9 66
 
   11-25/목 스페인 o 62,400 0 0 0 0 0 48
 
1 등 2 등 3 등 4 등 5 등 전체
0 0 0 10 134 3589
베팅 총액 4,673,500 1,020,000 22%
2주 총액 4,673,500 1,020,000 22%
전체 총액 4,673,500 1,020,000 22%


    * GLA 목표는 월 3 ~ 5 회 1 등 입니다
    * GLA 는 고객/마케팅이 없는 프로젝트 !!
    * 3 등은 5 개를 맞추어야 합니다
    * 2 등은 5 개 + 보너스 적중 입니다.
    * 즉 3 등도 난이도가 높습니다.
    * 3 등에서 한 개 추가 하면 1등 입니다.
   
    * 국가별 평균 1 등 : 7 ~ 15 억원
    * 국가별 평균 2 등 : 1,200만원~1,500만원
    * 국가별 평균 3 등 : 100 만원 ~ 150 만원
    * 국가별 평균 4 등 : 3 만 ~ 5 만원
    * 국가별 평균 5 등 : 5 천원 내외
    * 현재 2 등 예측 시스템은 개발 중
    ## 현재 개발 중이서 결과가 변동 있음 ( 예제 )
    * 현재 GLA 프로젝트는 시험 가동 중입니다. 정식 서비스는 11월 11일 부터