LAFS
 
 
         GLA 프로젝트     로또 요리사     생성 예측 보기     국가별 결과     * 스포츠 픽    
  
[ 07월 01일 시범오픈 ]
  # 로또 요리사 ? #

  # 로또 요리 하기

  # 압축 필터 효율 보기

  * 생성 예측 보기
  * 국가별 로또 결과
 
   [ 전세계 로또 사이트 ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * Magayo.com
  * 글로벌 구매사이트
  * 글로벌 로또분석#1


당첨일자 국가/상품명 국가 No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B 시간
09-15 (수) Viking Lotto 스웨덴 6 12 22 23 24 35 2 13:30
09-15 (수) Viking Lotto 스웨덴 0 0 0 0 0 0 0 13:30
09-08 (수) Viking Lotto 스웨덴 1 14 25 28 38 43 1 13:30
09-01 (수) Viking Lotto 스웨덴 6 7 13 18 19 23 5 13:30
08-25 (수) Viking Lotto 스웨덴 3 15 20 25 29 36 4 13:30
08-18 (수) Viking Lotto 스웨덴 10 15 28 39 44 46 1 13:30
08-11 (수) Viking Lotto 스웨덴 29 30 31 36 39 44 3 13:30
08-04 (수) Viking Lotto 스웨덴 8 10 35 37 38 42 10 13:30
07-28 (수) Viking Lotto 스웨덴 15 21 25 32 34 39 2 13:30
07-21 (수) Viking Lotto 스웨덴 2 11 12 23 26 43 11 13:30
07-14 (수) Viking Lotto 스웨덴 3 9 14 16 20 45 9 13:30
07-07 (수) Viking Lotto 스웨덴 2 5 42 44 46 47 5 13:30
06-30 (수) Viking Lotto 스웨덴 7 32 33 36 37 39 32 13:30
06-23 (수) Viking Lotto 스웨덴 9 16 29 31 33 39 16 13:30
06-16 (수) Viking Lotto 스웨덴 7 11 18 21 34 35 11 13:30
06-09 (수) Viking Lotto 스웨덴 3 15 25 33 34 39 15 13:30
06-02 (수) Viking Lotto 스웨덴 1 4 18 26 30 34 4 13:30
05-26 (수) Viking Lotto 스웨덴 1 6 18 19 35 43 6 13:30
05-19 (수) Viking Lotto 스웨덴 8 11 12 16 18 33 11 13:30
05-12 (수) Viking Lotto 스웨덴 11 17 20 24 44 46 1 13:30
05-05 (수) Viking Lotto 스웨덴 11 14 19 26 28 30 1 13:30
04-28 (수) Viking Lotto 스웨덴 10 18 30 31 37 42 1 13:30
04-21 (수) Viking Lotto 스웨덴 7 8 14 22 32 34 8 13:30
04-14 (수) Viking Lotto 스웨덴 8 12 20 25 26 34 12 13:30
04-07 (수) Viking Lotto 스웨덴 11 12 14 15 27 39 1 13:30
03-31 (수) Viking Lotto 스웨덴 4 16 30 35 41 46 16 13:30
03-24 (수) Viking Lotto 스웨덴 8 19 23 35 37 44 19 13:30
03-17 (수) Viking Lotto 스웨덴 2 9 10 20 24 28 9 13:30
03-10 (수) Viking Lotto 스웨덴 1 15 27 40 43 47 15 13:30
03-03 (수) Viking Lotto 스웨덴 16 19 28 31 38 43 1 13:30
02-24 (수) Viking Lotto 스웨덴 4 27 31 35 40 43 27 13:30
02-17 (수) Viking Lotto 스웨덴 15 19 24 29 35 38 1 13:30
02-10 (수) Viking Lotto 스웨덴 15 17 21 27 29 48 1 13:30
02-03 (수) Viking Lotto 스웨덴 2 7 11 33 44 45 7 13:30
01-27 (수) Viking Lotto 스웨덴 17 20 24 25 37 44 2 13:30
01-20 (수) Viking Lotto 스웨덴 11 14 20 38 39 40 1 13:30
01-13 (수) Viking Lotto 스웨덴 3 14 35 44 45 47 14 13:30
01-06 (수) Viking Lotto 스웨덴 3 5 14 22 32 41 5 13:30
12-30 (수) Viking Lotto 스웨덴 13 14 17 32 44 46 1 13:30
12-23 (수) Viking Lotto 스웨덴 4 6 31 32 37 47 6 13:30
12-16 (수) Viking Lotto 스웨덴 19 20 25 28 34 42 2 13:30
12-09 (수) Viking Lotto 스웨덴 9 18 27 33 35 39 18 13:30
12-02 (수) Viking Lotto 스웨덴 1 11 12 16 39 43 11 13:30
11-25 (수) Viking Lotto 스웨덴 9 22 23 25 39 48 22 13:30
11-18 (수) Viking Lotto 스웨덴 9 15 21 32 36 37 15 13:30
11-11 (수) Viking Lotto 스웨덴 1 5 17 19 37 38 5 13:30
11-04 (수) Viking Lotto 스웨덴 4 7 24 26 34 46 7 13:30
10-28 (수) Viking Lotto 스웨덴 3 17 22 24 40 41 17 13:30
10-21 (수) Viking Lotto 스웨덴 2 20 36 45 47 48 20 13:30
10-14 (수) Viking Lotto 스웨덴 10 12 17 26 32 37 1 13:30
  0 개 [ ]
  1 개 [ ]
  2 개 [ ] 1 9.0
  3 개 [ 5등 ]
  4 개 [ 4등 ]
  5 개 [ 3등 ]
  6 개 [ 1등 ]